arheo nakit

Nalazi iz Otoka kod Vitine

30 siječnja, 2014 LJ::portal 0

Prilikom regulacije toka rijeke Trebižat 1901. godine, u naselju Otok kod Vitine tijekom radova pronađeno je više prapovijesnih brončanih predmeta.